Mgr. Vojtěch Blažek

(nar. v roce 1990 v Rychnově nad Kněžnou)

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V advokacii působí od roku 2014. Specializuje se na občanské, obchodní a pracovní právo. 

Hovoří česky, anglicky a částečně francouzsky.