JUDr. Tomáš Nahodil

(nar. 1978 v Praze)

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Advokacii vykonává od r. 2008, v Advokátní kanceláři Bělina & Partners působí od roku 2017. Specializuje se zejména na ústavní a správní právo, v těchto oborech působí jako zkušební komisař u advokátních zkoušek. Věnuje se převážně sporné agendě, zastupuje klienty v řízeních před soudy i správními orgány. Z mediálně známých případů se věnoval např. restituci opočenského zámku a kapucínského kláštera. Je spoluautorem komentářů k zákonu o místním referendu a k novému správnímu řádu.

Hovoří česky a anglicky.