Mgr. Romana Szuťányi

(nar. v roce v 1976 v Praze)

Absolvovala Právnickou fakultu Západočeské Univerzity v Plzni. Během studia současně absolvovala studijní pobyt na univerzitě v Belgii (Université libre de Bruxelles) a dále ve Francii (Université des Sciences Sociales, Toulouse I), kde získala diplom v oboru evropského práva. V advokacii působí od roku 2004. Do října 2018 působila ve Vyskočil, Krošlák a partneři s.r.o., advokátní kancelář. Specializuje se na oblast pracovního práva, zejména pak na přípravu smluvní dokumentace a vnitřních předpisů, propouštění, přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů, na kolektivní vyjednávání, uzavírání kolektivních smluv a spornou agendu. Pravidelně přednáší pracovní právo pro podnikatelskou sféru či v rámci obchodních komor. Mluví česky, francouzsky a anglicky.