JUDr. Kateřina Králová (roz. Jirkovská)

(nar. v roce 1988 v Kadani)

Je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. Během studia absolvovala semestrální studijní pobyt na Aberystwyth University of Wales ve Velké Británii. V roce 2015 vykonala státní rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. V advokacii působí od roku 2012; advokátkou je od roku 2016.

Specializuje se na obchodní, občanské a pracovní právo. V rámci uvedených oblastí práva poskytuje klientům komplexní právní servis. Připravuje smluvní dokumentaci, vypracovává právní analýzy, zastupuje klienty v soudních sporech. Hovoří česky, anglicky a částečně francouzsky.