Mgr. Jan Pevný

(nar. v roce 1986 v Českých Budějovicích)

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V advokacii působí od roku 2011.

Specializuje se na občanské právo, trestní právo, právo duševního vlastnictví a insolvenci. Zastupuje klienty před soudy. Má zkušenosti s vymáháním souborů pohledávek. Mluví česky, anglicky a francouzsky.