Aktuality

Naše advokátní kancelář poskytovala právní služby společnosti LIF, a.s. při privatizaci náchodského pivovaru Primátor včetně navazujícího soudního sporu, který vedl se společností LIF, a.s. a Městem Náchod neúspěšný uchazeč Pivovar HOLBA, a.s. V tomto soudním sporu dne 25.6.2013 vyhlásil Vrchní soud v Praze jako odvolací soud rozsudek, kterým zamítl žalobu Pivovaru HOLBA, a.s. na neplatnost převodní smlouvy mezi LIF, a.s. a Městem Náchod.

V rámci řízení o uznání vykonatelnosti rozhodčího nálezu, vydaného dne 4. 8. 2008 v arbitráži mezi Diag Human SE a Českou republikou – Ministerstvem zdravotnictví, které spolu s exekucí proti majetku České republiky zahájila Diag Human SE v Rakousku a ve kterém právní služby České republice poskytuje Advokátní kancelář Bělina & Partners, rozhodl rakouský Nejvyšší soud tak, že nevyhověl reviznímu odvolání Diag Human SE a potvrdil, že rozhodčí nález ze dne 4. 8. 2008 nemůže být prohlášen za vykonatelný. Řízení vedené na návrh Diag Human SE proti České republice v Rakousku je tím definitivně skončeno a Česká republika v něm zaznamenala úplné vítězství.

V nakladatelství C. H. Beck vyšel v prestižní řadě „velké komentáře“ dlouho očekávaný Komentář zákoníku práce, jehož vedoucím kolektivu je partner naší kanceláře prof. Miroslav Bělina, spolu s předsedou senátu Nejvyššího soudu JUDr. Ljubomírem Drápalem. Další z partnerů naší kanceláře JUDr. Tomáš Bělina je jedním ze spoluautorů tohoto komentáře.

 

Advokátní kancelář Bělina & Partners se v nedávné době prezentovala v časopisu Antitrust odborným článkem na téma hospodářské soutěže, konkrétně bid-riggingu ve veřejných zakázkách v České republice. Článek zpracoval Mgr. Jan Přib, koncipient Advokátní kanceláře Bělina & Partners, a byl publikován v čísle časopisu 2/2012, které vyšlo 27. 8. 2012.

Více ZDE

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila dne 13. 6. 2012 ve třetím čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.  99/1963 Sb. , občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (srov. ZDE). Novela má zefektivnit systém exekucí.

Zásadní změnou má být omezení tzv. „dvoukolejnosti“ výkonu rozhodnutí a exekuce․ V návrhu zákona jsou nově vymezeny druhy pohledávek, které lze vykonávat buďto pouze soudním výkonem rozhodnutí, nebo alternativně prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora. Soudem mají být dále vykonávány především rozhodnutí ve věcech týkajících se nezletilých dětí, vykázání ze společného obydlí, cizích rozhodnutí v případě, že není vydáno prohlášení vykonatelnosti, nebo vyklizení bytu s bytovou náhradou. Alternativně i prostřednictvím soudního exekutora bude možno vykonat např. pohledávky na výživném nebo příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce. Návrhem se nyní zabývá Senát.

 

Stránky