Aktuality

V rámci řízení o uznání vykonatelnosti rozhodčího nálezu, vydaného dne 4. 8. 2008 v arbitráži mezi Diag Human SE a Českou republikou – Ministerstvem zdravotnictví, které ve snaze uvedený rozhodčí nález exekuovat proti majetku České republiky zahájila Diag Human SE ve Francii a ve kterém právní služby České republice poskytuje Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o., rozhodl francouzský Nejvyšší soud tak, že kasační stížnost Diag Human SE ve všech bodech zamítl a stejně jako již dříve rakouský Nejvyšší soud dospěl k závěru, že rozhodčí nález není vykonatelný. Řízení vedené na návrh Diag Human SE proti České republice ve Francii je tím definitivně skončeno a stalo se tak po řízení rakouském a švýcarském již třetím zahraničním soudním řízením, kde Česká republika dosáhla úplného vítězství.

Zástupci naší advokátní kanceláře se 3. - 6. 10. 2013 zúčastnili konference IPG v Barceloně, která byla pořádána španělskou partnerskou advokátní kanceláři Miliners Abogados. IPG je mezinárodní organizací sdružující přes 100 advokátních kanceláří a daňových poradců z desítek zemí světa a jedním z členů je i naše advokátní kancelář. Dlouhodobě spolupracujeme s řadou z nich a zajišťujeme tak právní i daňový servis ve většině zemí EU, ale v i mimoevropských státech jako USA, Kanada, Rusko, Čína či Indie.  V rámci konference byla diskutována další prohlubující se spolupráce mezi jednotlivými členy a současně i rozšíření působnosti IPG v evropských a asijských zemích. 

Naše advokátní kancelář dosáhla významného úspěchu v tzv. poplatkových soudních sporech. Martin Bělina zastupoval úspěšně u Obvodního soudu pro Prahu 4 Českou spořitelnu, a.s. v kauzách žalobců zastoupených JUDr. Petrem Tomanem. Kauzy byly rozhodnuty ve prospěch banky.

Na 6. sněmu ČAK společníci naší advokátní kanceláře obhájili pozice v orgánech ČAK. Tomáš Bělina byl na další čtyři roky zvolen do kontrolní rady, Martin Bělina do kárné komise.

Naše advokátní kancelář funguje od 1.7.2013 ve formě společnosti s ručením omezeným pod obchodní firmou Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. Jedná se o změnu právní formy v souladu se zákonem o advokacii. Změna právní formy reflektuje rozvoj firmy za uplynulá období a přinese jen vnitřní organizační změny, které jistě přispějí ke kvalitě služeb poskytovaných klientům.Vzhledem k tomu, že nově vzniklá společnost s ručením omezeným je právním nástupcem dosavadního sdružení, které zaniká k 30. 6. 2013, nedochází k žádnému přerušení kontinuity poskytovaných služeb. Uzavřené smlouvy o právních službách zůstávají v platnosti.Mění se i identifikátory: nové IČ: 01614606, DIČ: CZ 01614606 a též dochází ke změně sídla. Od 1.7.2013 nás najdete na nové adrese Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8 (naproti KPMG a hotelu Hilton cca 100 metrů od stanice metra Florenc). Dosavadní e-mailové adresy i mobilní spojení zůstávají v platnosti. Mění se pouze telefonní číslo na recepci: +420 226 287 000 a  faxové číslo: +420 226 287 001.

 

Stránky