Aktuality

Vychází nový komentář ke Služebnímu zákonu (zákon o státní službě), jehož spoluautoři jsou prof. JUDr. Miroslav Bělina a JUDr. Tomáš Bělina. Komentář je vydáván v Nakladatelství Wolters Kluwer.

Dne 19. června 2014 se na PF UK uskutečnila mezinárodní konference na téma „Profesionální sport a pracovní právo“. Konference byla organizována v rámci Specifického vysokoškolského výzkumu 2014, projektu Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK, pod záštitou předsedy České unie sportu JUDr. Miroslava Jansty a za podpory Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. Cílem konference primárně bylo prodiskutovat a podat širší pohled na problematiku profesionálního sportu a jeho případného výkonu v pracovněprávním vztahu, jakož i právní regulaci profesionálního sportu zejména z pohledu pracovního práva ale i jiných právních oborů. Na konferenci vystoupil JUDr. Tomáš Bělina s příspěvkem „Jsou právní vztahy profesionálních sportovců závislou prací?“.

V rámci soudního řízení před Obchodním soudem v Londýně, ve kterém právní služby České republice poskytuje Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. a ve kterém se mezi Diag Human SE a Českou republikou vede spor o uznání vykonatelnosti rozhodčího nálezu, vydaného dne 4. 8. 2008 v arbitráži mezi Diag Human SE a Českou republikou – Ministerstvem zdravotnictví, vydal zmíněný anglický soud rozsudek, kterým zamítl veškeré uplatněné nároky Diag Human SE a vyhověl žádosti České republiky o zrušení soudního příkazu téhož soudu z roku 2011, nařizujícího na základě žádosti Diag Human SE exekuci rozhodčího nálezu v Anglii.

Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. se v nedávné době prezentovala v časopisu Antitrust odborným diskusním článkem v oblasti hospodářské soutěže, konkrétně na téma zákona o významné tržní síle a absolutní koncepce významné tržní síly. Článek zpracovala Mgr. Denisa Souza de Araujo, koncipientka Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o., a byl publikován v čísle časopisu 1/2014, které vyšlo 15. 4. 2014.

Naše advokátní kancelář dosáhla dalšího významného úspěchu v tzv. poplatkových sporech. Spolupráce s JUDr. Tomáše Sokolem při zastupování České spořitelny byla dnes úspěšně završena u Ústavního soudu ČR, který zamítnul ústavní stížnost na neoprávněné účtování poplatků ke spotřebitelskému úvěru.

Stránky