Aktuality

Naše advokátní kancelář spolu s advokátní kanceláří Moreno Vlk & Asociados byla partnerem semináře „Veřejné zakázky v oblasti zbrojního průmyslu“, který dne 17. února 2016 pořádala Hispánsko-česká obchodní komora ve spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu. V bloku přednášek vystoupil JUDr. Tomáš Bělina s příspěvkem zadávaní veřejných zakázek v oblasti zbrojního průmyslu dle nového zákona o zadávaní veřejných zakázek a kolegové z advokátní kanceláře Moreno Vlk & Asociados JUDr. Václav Vlk, který hovořil o trestněprávních dopadech v rámci zadávaní veřejných zakázek, a Mgr. Martin Krahulík s příspěvkem zadávaní veřejných zakázek v oblasti zbrojního průmyslu v rámci EU a NATO.

V rámci soudního řízení před Obchodním soudem v Amsterdamu, ve kterém právní služby České republice poskytuje Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. a ve kterém se mezi Diag Human SE a Českou republikou vede spor o uznání vykonatelnosti rozhodčího nálezu, vydaného dne 4. 8. 2008 v arbitráži mezi Diag Human SE a Českou republikou – Ministerstvem zdravotnictví, vydal zmíněný nizozemský soud rozsudek, kterým zamítl veškeré uplatněné nároky Diag Human SE a přiznal České republice náhradu nákladů řízení.

Naše advokátní kancelář rozšířila od září 2015 svůj právní tým o zkušeného právníka Petra Horáčka. Specializuje se především na spornou agendu související s náhradou škody způsobenou při výkonu veřejné moci, spory o vlastnictví či spory o peněžitá plnění. Zastupuje klienty taktéž v trestních řízeních. Petr Horáček dříve působil na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde několik let vedl odbor právních služeb. V letech 2014 až 2015 působil na Ministerstvu financí jako ředitel právní sekce.

Naše advokátní kancelář sponzorovala českou reprezentaci na Mistrovství Evropy v ultimate frisbee, které se uskutečnilo od 26. 7. 2015 do 2. 8. 2015 v Kodani. Reprezentace dosáhla výborného výsledku především v kategorii „mixed“, kde se tým probojoval až do semifinále. Členkou úspěšného týmu byla i advokátka Mgr. Zuzana Bělinová.
Viz http://euc2015.ultimatecentral.com/e/european-ultimate-championships-201...

Vyšlo II. vydání Velkého komentáře k Zákoníku práce. Vedoucím autorského kolektivu je prof. JUDr. Miroslav Bělina, spoluautorem JUDr. Tomáš Bělina. Komentář vyšel v Nakladatelství C.H.Beck.

Stránky