Rozšiřujeme právní tým

Naše advokátní kancelář rozšířila od září 2015 svůj právní tým o zkušeného právníka Petra Horáčka. Specializuje se především na spornou agendu související s náhradou škody způsobenou při výkonu veřejné moci, spory o vlastnictví či spory o peněžitá plnění. Zastupuje klienty taktéž v trestních řízeních. Petr Horáček dříve působil na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde několik let vedl odbor právních služeb. V letech 2014 až 2015 působil na Ministerstvu financí jako ředitel právní sekce.