Konference na téma „Služební vztahy a výkon závislé práce“

Dne 9. června 2016 se na PF UK uskuteční konference na téma „Služební vztahy a výkon závislé práce“. Konference je organizována v rámci Specifického vysokoškolského výzkumu 2016, projektu Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK, pod záštitou náměstka ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josefa Postráneckého a za podpory Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. Cílem konference je primárně otevření odborné diskuse nad problematikou výkonu závislé práce ve služebních vztazích a nad přínosy, které přinesla nová právní úprava služebních vztahů upravená v zákoně o státní službě.