II. vydání Velkého komentáře k Zákoníku práce

Vyšlo II. vydání Velkého komentáře k Zákoníku práce. Vedoucím autorského kolektivu je prof. JUDr. Miroslav Bělina, spoluautorem JUDr. Tomáš Bělina. Komentář vyšel v Nakladatelství C.H.Beck.