Další úspěch České republiky v kauze Diag Human

V rámci soudního řízení před Obchodním soudem v Amsterdamu, ve kterém právní služby České republice poskytuje Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o. a ve kterém se mezi Diag Human SE a Českou republikou vede spor o uznání vykonatelnosti rozhodčího nálezu, vydaného dne 4. 8. 2008 v arbitráži mezi Diag Human SE a Českou republikou – Ministerstvem zdravotnictví, vydal zmíněný nizozemský soud rozsudek, kterým zamítl veškeré uplatněné nároky Diag Human SE a přiznal České republice náhradu nákladů řízení.